خوش آمدید

تیمچه، بزرگترین سامانه جامع مراکز تجاری

لطفا برای ثبت مجتمع تجاری خود مراحل ساده زیر را به ترتیب انجام دهید .

ثبت نام

ثبت نام

ابتدا در سامانه سایت ثبت نام کنید، نیاز است برای ثبت مجتمع تجاری خود در پایگاه دسترسی شما به سطح بالاتری افزایش یابد .

جزییات تیمچه خود را ثبت کنید

جزییات تیمچه خود را ثبت کنید

جزئیات دقیق مجتمع تجاری خود را در فیلد های مخصوص به صورت صحیح وارد کنید، توجه نمایید که عکس های زیبا از ساختمان مجتمع یا اطلاعات مناسب می تواند باعث افزایش بازدید از مجتمع شما شود .

انجام شد!

انجام شد!

همین دو مرحله برای ما کافی است اکنون شما میتوانید منتظر تماس های کارشناسان ما باشید .

برخی از مجتمع های تجاری ما

  • دریا
  • میکامال
  • پالادیوم
  • کوروش